Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

Salut estableix en 5 nivells de control epidemiològic les diferents realitats de l'impacte de la COVID-19 a Catalunya

Presenta un pla per disminuir la transmissió del virus i trencar les cadenes de contagi, tot vetllant per la recuperació de les dinàmiques del país. Es basa en 10 indicadors epidemiològics, de diagnòstic i seguiment de contagis, i de pressió assistencial que establiran en quin nivell s’està. Contempla l’aplicació de diferents mesures en funció de cada nivell, més enllà de les elementals com la distància física, l’ús de la mascareta i la higiene de mans

Continua llegint

Un informe desmunta amb dades que Espanya sigui «l'estat més descentralitzat del món»

L'estudi "El poder de presa de decisions de la Generalitat de Catalunya sobre la seva despesa" (enllaçat), encarregat pel Govern i elaborat pels economistes Teresa Kersting, Pablo Tucat, Paula Salinas i Maite Vilalta, conclou que Catalunya només té "plena autonomia" sobre el 6,3% de la despesa en educació, salut i protecció social. En el cas de salut, l'informe conclou que la capacitat de l'administració catalana per prendre decisions és "molt limitada": un 40,8% de la despesa està vinculada a decisions que es prenen en consell interterritorial; un 36,7% a decisions en el marc legal establert per l'Estat; i un 14,2% a decisions que pren directament l'Estat.

Continua llegint