Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener

RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En el context actual de transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta l’adopció de diverses mesures preventives i de control, per protegir

Continua llegint

Ampliació dels permisos per paternitat de 12 a 16 setmanes des de l’1 de gener de 2021

Els naixements produïts a partir de l’1 de gener de 2021, donaran dret al fet que el progenitor diferent de la mare biològica gaudi d’un permís de setze setmanes, de les quals les 6 primeres es gaudissin de manera ininterrompuda i immediatament després del part, les deu setmanes restants podran ser gaudides ininterrompudament i exercitar-se des de la finalització del

Continua llegint

Crisi a la sanitat

Quan, els treballadors sanitaris, crèiem que pitjor no es podien fer les coses arriba la vacunació. Ja se sap; no hi ha dos sense tres. Som a la tercera onada de la pandèmia de la COVID-19, sense temps de sortir de la segona: la CATAC/CTS-IAC ( sector sanitari de la IAC ) vol alertar a les administracions responsables, als partits

Continua llegint
Un assaig clínic de Grifols podria proporcionar immunitat immediata a la Covid

Un assaig clínic de Grifols podria proporcionar immunitat immediata a la Covid

Grifols ha anunciat que a partir del febrer iniciarà un assaig clínic amb un nou medicament que podria proporcionar immunitat immediata contra la Covid-19 després de donar positiu i que aniria adreçat a gent gran, personal sanitari i pacients immunodeficients en els casos que no es recomana la vacunació. Segons ha explicat la multinacional catalana en un comunicat, el medicament seria

Continua llegint

De modificació de la Instrucció 1/2008, de 21 de gener, sobre el procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable

De modificació de la Instrucció 1/2008, de 21 de gener, sobre el procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable. 1. Es modifica l’apartat b) del punt 2 de la Instrucció 1/2008, sobre el procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable, que queda redactat de

Continua llegint

RESOLUCIÓ 1131/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 48/2020,

RESOLUCIÓ 1131/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 48/2020, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, i del Decret llei 41/2020, del 10 de novembre. Tram. 203-00073/12 Diputació Permanent La

Continua llegint

RESOLUCIÓ 1132/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 49/2020

RESOLUCIÓ 1132/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 49/2020, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures

Continua llegint