Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

ACORD GOV/25/2021, de 9 de març, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Banc de Sang i Teixits.

L’article 7.2.4 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, disposa que el Servei Català de la Salut pot desenvolupar la gestió i l’administració dels centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària que s’hi integren, com també els programes institucionals en matèria de promoció i protecció de

Continua llegint

Comunicat de suport a a CEEPT (Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal)

“El pasado 19 de febrero los sindicatos abajo firmantes nos reunimos con el propósito de llegar a un acuerdo de colaboración y apoyo a la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT), en su lucha contra el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas (AAPP) y por la fijeza del todo el personal público en abuso de temporalidad. La

Continua llegint

DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA CONVOCATÒRIA ÚNICA DEL CONCURS DE TRASLLAT OBERT I PERMANENT,

DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA CONVOCATÒRIA ÚNICA DEL CONCURS DE TRASLLAT OBERT I PERMANENT, PUBLICADA AL DOGC NÚM. 8214, DE 31.8.2020, PREVISTA A L’ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE SANITAT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA LÍNIA 5.4 DEL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT PER A LA POTENCIACIÓ DELS PROCESSOS DE MOBILITAT VOLUNTÀRIA.

Continua llegint

DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA CONVOCATÒRIA ÚNICA DEL CONCURS DE TRASLLAT OBERT I PERMANENT,

DILIGÈNCIA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE LA CONVOCATÒRIA ÚNICA DEL CONCURS DE TRASLLAT OBERT I PERMANENT, PUBLICADA AL DOGC NÚM. 8214, DE 31.8.2020, PREVISTA A L’ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE SANITAT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA LÍNIA 5.4 DEL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT PER A LA POTENCIACIÓ DELS PROCESSOS DE MOBILITAT VOLUNTÀRIA.

Continua llegint