Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

Normes per a la participació, permisos i indemnitzacions en les eleccions sindicals 2023

Normes per a la participació, permisos i indemnitzacions per raó de serveis del personal estatutari de l’ICS en les eleccions als òrgans de representació (juntes de personal) de l’ICS. Les organitzacions sindicals han promogut eleccions per elegir els i les representants del personal estatutari de l’ICS. El procés electoral es regula a la Llei 9/1987, de 12 de juny, de

Continua llegint