Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/845/2021, de 26 de març,

RESOLUCIÓ SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En el context actual de transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta l’adopció de diverses mesures preventives i de control, per protegir

Continua llegint

Perilla l’ètica de la cura en l’època COVID?

Mantenir els i les professionals de l’atenció primària treballant en infraestructures obsoletes, amb jornades dobles i sous precaris és violència sistèmica. De vegades la violència pot ser invisible. Premiar amb pagues classistes als diferents professionals o negociar possibles descomptes en diferents espais d’oci perquè aquests puguin beneficiar-se, són exemples de violència simbòlica. El fracàs professional apareix i es manifesta quan

Continua llegint
Convocatòria DSI LLIURE-2018.

Convocatòria DSI LLIURE-2018.

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2). (Núm. de registre de la convocatòria DSI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018) Categoria: DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA Establiment del termini per demanar cita prèvia i del termini per a la presentació dels

Continua llegint

RESOLUCIÓ PDA/819/2021, de 22 de març,

RESOLUCIÓ PDA/819/2021, de 22 de març, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per proveir dos llocs singulars a la Direcció de Serveis del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (convocatòria de provisió núm. PDA/002/21). Al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública hi ha vacants el lloc de responsable de tramitació d’expedients i el lloc de

Continua llegint

Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 18 del citado real decreto prevé que las autoridades, empresas y proveedores adopten las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios. En este sentido, el

Continua llegint