Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

SALUT CATALUNYA CENTRAL

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria per cobrir una plaça de metge/essa adjunt/a de medicina interna. S’integrarà a Salut Catalunya Central – Hospital Sant Bernabé (SCC-HSB), empresa de dret públic del Departament de Salut. El centre ofereix atenció urgent, atenció especialitzada mèdica i quirúrgica, tant d’hospitalització com ambulatòria, i atenció sòcio-sanitària, a la població de referència (comarca del

Continua llegint

Espanya ignora 12 anys de recomanacions internacionals sobre atenció primària i vulnera dret a la salut de pacients no COVID

La manca d’inversió en atenció primària prèvia a la pandèmia i una gestió sanitària sense planificació ni prou recursos per afrontar-la, deixa abandonades persones vulnerables, malalties desateses i diagnòstics, en alguns casos, massa tardans. Les dones, que representen el 75% de les persones cuidadores, i el 78% del personal sanitari contagiat han sofert de manera especial l’impacte d’una atenció primària

Continua llegint
Teletreball i la prevenció de riscos laborals

Teletreball i la prevenció de riscos laborals

Teletreball i la prevenció de riscos laborals Els darrers anys, el treball a distància s’ha anat incorporant al món laboral, de manera lenta però progressiva, amb una rellevància especial de la modalitat de teletreball. No obstant això, aquesta progressió lenta s’ha vist alterada per la pandèmia de la COVID-19, que ha tingut un impacte directe sobre l’augment exponencial del teletreball i

Continua llegint
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

Corrección de errores del Decreto-ley 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación del Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre,

Corrección de errores del Decreto-ley 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación del Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto-ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/466/2021, de 19 de febrer,

RESOLUCIÓ SLT/466/2021, de 19 de febrer, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-Viladecans-01/19). facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria EJ-Viladecans-01/19), publicada al DOGC núm. 8063, de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/465/2021, de 19 de febrer,

RESOLUCIÓ SLT/465/2021, de 19 de febrer, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-Verge de la Cinta-01/18). D’acord amb la Resolució SLT/2811/2018, de 30 d’octubre, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els

Continua llegint