Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ 1133/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 51/2020

RESOLUCIÓ 1133/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 51/2020, de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures  extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer

Continua llegint
Assetjament sexual laboral

Assetjament sexual laboral

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya PDF Instruments tècnics per a la investigació segons el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó

Continua llegint
Què suposa la modificació de l’Estatut de l’Empleat Públic publicada el 30 de desembre de 2020?

Què suposa la modificació de l’Estatut de l’Empleat Públic publicada el 30 de desembre de 2020?

La disposició 37.1 de la Llei 11/2020 de 30 de desembre indica que els funcionaris públics tenim dret, entre d’altres, als permisos” Per defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat,

Continua llegint
Categoria: FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

Categoria: FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA (MFiC.LLIURE-2018) (Núm. d’identificació de la convocatòria: MFiC. LLIURE-2018. DOGC núm. 7649, de 25.6.2018) Atesa la progressiva implantació per part de l’Institut Català de la Salut del sistema d’INGESTA documental per a la gestió i

Continua llegint
El 50% de la despesa del Departament de Salut va a parar a mans privades

El 50% de la despesa del Departament de Salut va a parar a mans privades

Meritxell Sánchez-Amat és metgessa al CAP Besòs i presideix el Fòrum Català d’Atenció Primària, el FoCAP. De fet, justament l’atenció primària és un dels àmbits que més ha patit el virus de la Covid-19 a Catalunya, especialment durant la primera onada de la pandèmia. Amb ella parlem del paper de l’atenció primària per garantir la salut comunitària, però també de

Continua llegint
Sant Joan de Déu i el turisme mèdic

Sant Joan de Déu i el turisme mèdic

El grup hospitalari tributa com una entitat eclesiàstica sense ànim de lucre però al mateix temps desenvolupa una estratègia ambiciosa per atraure pacients internacionals Un ampli vestíbul ple de llum amb botigues de joguines i un llarg tobogan donen la benvinguda a l’Hospital Sant Joan de Déu, un centre concertat català ubicat entre els límits d’Esplugues de Llobregat i de

Continua llegint