Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

Canvi de permisos a l’EBEP

Aquest any 2021 entra en vigor el canvi de permisos per mort, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica afegint als familiars de 2º grau . Permisos per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar. Article 48 a) del EBEP Publicat el 20 novembre, 2017 (actualitzada a gener de 2021) L’article 48 a) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP), en

Continua llegint
La sanitat pública concertada a Catalunya i les seves patronals

La sanitat pública concertada a Catalunya i les seves patronals

La col·laboració publicoprivada en l’atenció sanitària pública fa tants anys que és present a Catalunya que ens hem acostumat a la presència d’unes associacions patronals de la sanitat concertada sense conèixer-les massa bé. Amb aquest model organitzatiu que té tendència a centrar-se en l’atenció hospitalària, creiem que la Salut Pública i l’Atenció Primària han perdut presència com a eines necessàries

Continua llegint

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En el context actual de transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta l’adopció de diverses mesures preventives i de

Continua llegint