Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Salut implica a ‘influencers’ en la prevenció de la COVID-19 entre els joves

Salut implica a ‘influencers’ en la prevenció de la COVID-19 entre els joves

6 referents juvenils de renom comparteixen amb els seus seguidors les converses mantingudes amb professionals sanitaris joves que han viscut la COVID-19 a primera línia Prop de 3.000 joves, d’entre 15 i 35 anys, van estar ingressats als hospitals per COVID-19, dels quals 233 a l’UCI El Departament de Salut ha engegat una acció de conscienciació protagonitzada per joves i

Continua llegint

DECRET LLEI 5/2021, de 2 de febrer,

DECRET LLEI 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel

Continua llegint
Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.

Ante la persistencia de la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, es preciso seguir adoptando las medidas que la situación exige en cada momento, empleando además los instrumentos que permitan que tales medidas tengan eficacia en el menor plazo posible, dada la urgencia inherente al escenario actual. Este escenario se caracteriza por un incremento notable del gasto público, acompañado

Continua llegint

Salut demanarà prorrogar el gruix de les restriccions actuals: “La situació de risc del sistema sanitari serà altíssima”

Arriben les 65.520 dosis de Pfizer i es reprèn la vacunació amb segones rondes en residències i entre sanitaris El Departament de Salut demanarà prorrogar “el gruix” de les restriccions més enllà del 7 de febrer, quan vencen les actuals, segons ha indicat el seu secretari general, Marc Ramentol. Salut preveu arribar al pic de les UCI en els propers

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/194/2021, de 18 de gener

RESOLUCIÓ SLT/194/2021, de 18 de gener, per la qual es convoca el curs per a l’obtenció del títol dediploma de postgrau en salut pública per a l’edició 2021-2022. D’acord amb el que preveu l’article 9 del Decret 262/2018, de 4 de desembre, de reestructuració delDepartament de Salut, és competència de la Direcció General de Professionals de la Salut dirigir les

Continua llegint

ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener,

ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021. Vista la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran el diumenge dia 14 de febrer de 2021, d’acord amb el Decret 147/2020, de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/157/2021, de 22 de gener

RESOLUCIÓ SLT/157/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1972/2018, de 13 d’agost, deconvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/adasanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecològica (LLEVADOR/A LLIURE-2018). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/156/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1973/2018, de 13 d’agost, deconvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/adasanitari/ària en fisioteràpia (FISIO LLIURE-2018). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre la fase de concurs

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/155/2021, de 22 de gene

RESOLUCIÓ SLT/155/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1235/2018, de 8 de juny, perla qual es fa pública la composició nominal del tribunal corresponent a la convocatòria específica delprocés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superiorsanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB.LLIURE-2018). Atès que a la Resolució anteriorment esmentada es

Continua llegint