Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/1588/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1588/2021, de 21 de maig, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un càrrec de comandament del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/001/21). Atesa la Resolució SLT/1204/2021, de 23 d’abril, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un càrrec de comandament del Departament de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1564/2021, de 21 de maig, de nul·litat de la Resolució SLT/450/2020,

RESOLUCIÓ SLT/1564/2021, de 21 de maig, de nul·litat de la Resolució SLT/450/2020, de 19 de febrer (DOGC núm. 8074, de 28.2.2020), del director gerent de l’Institut Català de la Salut, on es van adjudicar les places bàsiques de la categoria d’administratiu/iva (subgrup C1), corresponents a la convocatòria específica de promoció interna amb codi d’identificació ADM-PI-2016 (DOGC núm. 7272, de 22.12.2016).

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1579/2021, de 20 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1579/2021, de 20 de maig, de delegació de competències en matèria de protecció de dades de caràcter personal en determinats òrgans que tenen competència en matèria de contractació. La Sotsdirecció del Servei Català de la Salut és l’òrgan administratiu responsable dels tractaments de dades del Servei Català de la Salut, de conformitat amb la Resolució del director del Servei

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1581/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1581/2021, de 21 de maig, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tretze càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/014/19), en relació amb els llocs de treball SA/014/19-1, SA/014/19-2, SA/014/19-3, SA/014/19-4, SA/014/19-5, SA/014/19-6 i SA/014/19-9.

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1518/2021, de 18 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1518/2021, de 18 de maig, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de personal facultatiu especialista estatutari al servei de les institucions sanitàries de la Seguretat Social gestionades per l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria MVFE-1/2020). D’acord amb la Resolució SLT/2146/2020, de 4 de setembre, per la qual es convoca concurs de mobilitat voluntària de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1516/2021, de 18 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1516/2021, de 18 de maig, per la qual es crea el Programa per a la modelització de la informació en addiccions, del seu impacte en salut i d’avaluació de l’impacte de polítiques preventives. El nou Pla de drogues i addiccions comportamentals per al període 2019-2023, proposa unes àrees prioritàries d’actuació pública amb l’objectiu de reduir el consum d’alcohol i

Continua llegint