Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ 1131/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 48/2020,

RESOLUCIÓ 1131/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 48/2020, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, i del Decret llei 41/2020, del 10 de novembre. Tram. 203-00073/12 Diputació Permanent La

Continua llegint

RESOLUCIÓ 1132/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 49/2020

RESOLUCIÓ 1132/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 49/2020, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures

Continua llegint

RESOLUCIÓ 1133/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 51/2020

RESOLUCIÓ 1133/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 51/2020, de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures  extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer

Continua llegint

DEPARTAMENT DE SALUT ACORD GOV/2/2021, de 12 de gener,

ACORD GOV/2/2021, de 12 de gener, pel qual s’autoritza l’acceptació de la transmissió a favor del Consorci Hospital Clínic de Barcelona de la branca d’activitat sanitària resultant de l’Acord d’escissió parcial de l’Hospital Plató Fundació Privada. En data 13 d’abril de 2010, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i l’Hospital Plató Fundació Privada (HP) van subscriure un conveni per

Continua llegint

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En el context actual de transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta l’adopció de diverses mesures preventives i de

Continua llegint

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2020. De conformitat amb allò establert en la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, art. 32. Oferta d’Ocupació Pública per al 2020 i contractació de personal fix, Gestió de Serveis Sanitaris procedeix a la publicació de la seva Oferta d’Ocupació Pública corresponent a

Continua llegint