Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

baremacio DSI 2018

20 de Gener 2022 Informació convocatòria DSI 2018 – CATAC-CTS/IAC, *, L’ICS diu que ha trobat la incidència que va provocar que al llistat provisional hagi sortit gent amb zero punts i que havia presentat mèrits dins del període establert. Demà o dilluns al matí publicarà un llistat provisional amb aquestes persones. Per tant el termini d’al.legacions es manté del

Continua llegint

Els sanitaris de l’atenció primària, al límit: “La gent paga amb nosaltres la seva por i cansament”

El personal dels CAPs denuncia que estan saturats perquè, a banda d’atendre l’onada de pacients, també han d’assumir tasques administratives Un dels principals focus de preocupació en aquests moments són els centres d’atenció primària. De fet, aquesta setmana s’ha superat el rècord absolut de tota la pandèmia: els CAPs han hagut d’atendre gairebé 100.000 persones en un sol dia. El

Continua llegint
no donar puntada sense fil

no donar puntada sense fil

Secció Sindical CATAC-CTS del CSdM Una nova fita de la privatització de la sanitat pública catalana a Mataró: no donar puntada sense fil. Han deixat caure a l’Hospital de Mataró, amb un infrafinançament crònic i històric que ha motivat un elevat dèficit econòmic. Després de tots aquests anys de demostrar evidències i haver obtingut cinc resolucions i una moció de

Continua llegint

DSI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2) (Codi identificació de la convocatòria DSI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018 Una vegada valorats els mèrits aportats per les persones aspirants que han superat l’oposició de la convocatòria referenciada, d’acord amb l’establert

Continua llegint
Comunicat reforma laboral

Comunicat reforma laboral

El sindicalisme alternatiu de l’estat espanyol consensua un comunicat de denúncia de l’incompliment dels partits de govern que suposa la no derogació de la reforma laboral. Es valora molt negativament el manteniment de la normativa d’acomiadaments i el suport del sindicalisme sistèmic al trencament dels compromisos electorals de derogació de les reformes de govern PSOE 2010 i PP 2012.  

Continua llegint

resultats provisionals FISIO LLIURE-2018, LLEVADOR/A.LLIURE-2018 i LAB.LLIURE-2018.

S’han publicat al web de l’ICS els resultats provisionals del concurs de mèrits de les convocatòries FISIO LLIURE-2018, LLEVADOR/A.LLIURE-2018 i LAB.LLIURE-2018. El termini per a presentar possibles al·legacions anirà des del 10 al 21 de gener de 2022 i serà imprescindible fer-ho en el model normalitzat que us adjuntem. DILIGENCIA FISIO LLIURE-2018 PDF     ALEGACIONS DILIGENCIA LLEVADOR/A.LLIURE-2018 PDF     ALEGACIONS

Continua llegint

Nota informativa ics

PUBLICACIÓ RESULTATS PROVISIONALS CONCURS DE MÈRITS CONVOCATÒRIA DSI LLIURE-2018 S’informa a les persones aspirants que participen en la convocatòria DSI Lliure-2018 que els resultats provisionals del concurs de mèrits es publicaran, a la pàgina web de l’ICS, el dia 10 de gener de 2022. També està previst per avui la publicació del barem llevadores i físios.

Continua llegint

DENUNCIEM EL II ACORD de la mesa sectorial de sanitat

L’any 2006 CATAC-CTS IAC vam signar el II Acord de la mesa sectorial de sanitat. Aquest acord és el que regeix les retribucions i algunes de les condicions laborals del personal de l’Institut Català de la Salut. Gràcies a les negociacions en les que va participar activament el nostre sindicat es va aconseguir entre d’altres: -L’ampliació de la carrera professional

Continua llegint

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La Constitución Española, en su artículo 103, exige a la Administración Pública que el desempeño de su actividad se realice con garantía de objetividad e imparcialidad y con sometimiento al principio de eficacia. Continua llegint

Continua llegint