Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

18J vaga de personal temporal

18J vaga de personal temporal

18J Convocada vaga de personal funcionari interí i laboral temporal contra l’abús de la temporalitat en les administracions públiques a tot l’Estat. FIXESA JA!Cartell convocatòria LES QUE HI SÓN ES QUEDEN! CONSOLIDACIÓ DE PERSONES, NO DE VACANTS! NO A LA REFORMA D’ICETA! Des de la IAC sindicat majoritari a la funció pública, donem suport a aquesta convocatòria de vaga i

Continua llegint

DECRET 128/2021, de 8 de juny

DECRET 128/2021, de 8 de juny, pel qual es crea en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya la Comissió delegada del Govern en matèria de COVID-19. El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT), aprovat pel Decret 161/1995, de 16 de maig, estableix en el punt 4, dedicat a la planificació, que les diferents autoritats competents per

Continua llegint

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. Para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño es esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia.  

Continua llegint

ANUNCI de convocatòria d’oferta pública d’ocupació de llocs de treball de fisioterapeuta, en règim de contractació laboral.

El Consorci Sanitari de Terrassa convoca per a la seva cobertura pel sistema de concurs de mèrits 3 places de personal de Fisioterapeuta corresponents a l’oferta publica ordinària 2020 i extraordinària 2019-2021. Les bases de la convocatòria es podran consultar al web del CST (http://cst.cat/atencio-al-ciutada/gestions-itramits/ treballa.aspx) a partir del dia de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1611/2021, de 25 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1611/2021, de 25 de maig, per la qual s’estableix una prova pilot prèvia a la regulació de les funcions de suport al personal sanitari que ha de desenvolupar determinat personal administratiu en centres d’atenció primària. La situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha fet palesa la necessitat de reorganitzar algunes activitats administratives que són complementàries de l’atenció sanitària

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1580/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1580/2021, de 21 de maig, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tretze càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/014/19), en relació amb els llocs de treball SA/014/19-7, SA/014/19-8, SA/014/19-10 i SA/014/19-12. Atesa la Resolució

Continua llegint