Propostes Reivindicatives IAC

Retribucions i pagues perdudes:

 • Pagament JA, en la propera nòmina, de l’augment retributiu bàsic, 1,75%.
 • Negociació de la resta de conceptes retributius de la Ley de Presupuestos del Estado 2021 per a la seva aplicació immediata.
 • Recuperació total de la paga del 14 en un acord que s’inclogui en els següents pressupostos, i en tot cas calendaritzar el seu cobrament per al més aviat possible.
 • Recuperació del poder adquisitiu perdut amb la congelació salarial dels darrers anys i la pujada de l’IPC.

Incapacitat Temporal

 • Aplicació de les 30 h de indisposició sense necessitat d’IT a tots els col·lectius de la Mesa

Recuperació plantilles i qualitat d’ocupació

 • Pla de recuperació de les plantilles d’abans de 2012.
 • Creació de noves places en funció de les necessitats amb l’objectiu d’uns serveis públics eficaços i efectius.
 • Aplicació de les diferents sentencies del TJUE sobre antiguitat, indemnitzacions (indemnització per cessament del personal interí), abús contractual i dret a incentiu del personal interí i laboral temporal.
 • Consolidació i estabilitat del lloc de treball del personal interí, amb aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP.
 • Indemnització per cessament del personal interí i laboral temporal
 • Garantir els mateixos drets al personal interí o laboral temporal en tots els sectors i col·lectius de la Mesa.

Oferta Pública d’Ocupació

 • Reducció de la taxa d’interinitat al 8%. Convocatòria de totes les places estructurals.
 • Sistema d’accés que garanteixi l’entrada del personal interí que ocupa una vacant: consolidació del persones interines que ocupen una vacant utilitzant el desenvolupament amb rang de llei (com podria ser la llei d’acompanyament de pressupostos) de la situació extraordinària que preveu l’EBEP.
 • Paral·lelament a les convocatòries establiment d’un acord d’estabilitat.

Carrera professional

 • Establiment d’una carrera professional real al personal d’administració i tècnic.
 • Cobrament de la Carrera Professional a l’ICS a data 1 de gener de l’any que es genera.

Substitucions

 • Eliminació de la contractació externa.
 • Eliminació de les jornades precàries de l’administració.
 • Substituir les absències i baixes des del primer dia a tots els col·lectius.

Fons d’acció Social

 • Recuperar la dotació del 0,8% de la massa salarial per a aquest Fons.
 • Mantenir les normes de funcionament anteriors

Productivitat

 • Recuperació situació anterior a 2012.
 • Personal Administratiu i Tècnic : Recuperar l’aplicació dels mateixos criteris d’abans de 2012.
 • Personal Docent : Tornar el primer estadi als 6 anys de serveis prestats.

Jornada

 • Jornada de 35h – Docència:
 • Tornar a la jornada lectiva i de permanència d’abans de 2012
 • Retorn de la reducció lectiva per majors de 55 a la docència amb una cobertura als centres suficient.

Cotització del Personal Interí

 • Reposar la cotització al 100% al personal interí que va veure reduïda la seva jornada

Millora i equiparació de condicions de permisos i conciliació

 • Reducció de jornada amb el 100% de les retribucions durant el primer any després de l’infantament.
 • Criteris homogènies per tots els col·lectius de la Mesa i aplicació a cada situació especifica.
 • Negociació de la revisió de la Llei de Conciliació Familiar per adequar-la a la situació actual.

Altres

 • Restabliment de l’excedència voluntària amb reserva de lloc de treball (regulada en la Llei de mesures fiscals i financeres 5/2012)
 • Retorn dels 3 dies de lleure retallats.
close

Ei, hola 👋
Encanta't de conèixer-te.

Subscriu-te i rep continguts fantàstics a la teva bústia, cada mes.

No enviem correu brossa! Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.