Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Un 3r Acord No Acordat

L’ICS vol que aquesta setmana se signi el nou acord. Un acord que només farà que dividir i crear desigualtats entre els diferents col·lectius i menysprear a una plantilla que no s’ho mereix. Vol mantenir les retallades i en alguns casos, incrementar-les. CATAC-CTS convocarà mobilitzacions en contra d’aquesta aberració d’acord, lluita amb nosaltres per unes condicions laborals dignes. III Acord

Continua llegint

PART ORAL DE CATALÀ A LA CONVOCATÒRIA AMB CODI D’IDENTIFICACIÓ 100

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS SELECTIUS D’ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT ELS SISTEMES DE CONCURS DE MÈRITS I DE CONCURS OPOSICIÓ, I DEL PROCÉS ORDINARI (TAXES DE REPOSICIÓ) PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE PERSONAL ESTATUTARI DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, PUBLICADA AL DOGC NÚM. 8823, DE 30.12.2022 (Codi identificació convocatòria 100) Només podran

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3622/2023, de 25 d’octubre, d’aplicació de la mesura prevista a la disposició addicional trentena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, als processos de selecció de l’Institut Català de la Salut de les categories de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (codi d’identificació: DSI LLIURE-2018) i de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (codi d’identificació: TCAI LLIURE-2018)

Continua llegint