Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

CIRCULAR per la qual s’estableixen directrius entorn l’adopció de mesures excepcionals en matèria de règim de personal per fer front a la situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia de COVID-19.

CIRCULAR per la qual s’estableixen directrius entorn l’adopció de mesures excepcionals en matèria de règim de personal per fer front a la situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia de COVID-19. Atesa la situació generada per l’evolució del coronavirus SARS-CoV-2, i en concret l’especial situació d’emergència sanitària existent als territoris dels municipis amb una greu afectació epidemiològica, que ha obligat

Continua llegint