Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació al DOGC de l’adjudicació de places de diferents categories (Fase 1)

Publicació al DOGC de l’adjudicació de places de diferents categories (Fase 1)

Avui 28 de juny s’ha publicat al DOGC l’adjudicació de places de diferents categories (Fase 1) Categories 115- Facultatiu/iva especialista Psiquiatria 117- Metge/essa urgències 118- Facultatiu/iva especialista obstetrícia i ginecologia ASSIR 120- Facultatiu/iva especialista en Pediatria i les seves Àrees Específiques EAP 129- Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria 149- Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en radioteràpia 159- Tècnic/a especialista de

Continua llegint
DILIGÈNCIA CATEGORIA DSI (Grup A, subgrup A2) (codi 129)

DILIGÈNCIA CATEGORIA DSI (Grup A, subgrup A2) (codi 129)

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS SELECTIUS D’ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT ELS SISTEMES DE CONCURS DE MÈRITS I DE CONCURS OPOSICIÓ, I DEL PROCÉS ORDINARI (TAXES DE REPOSICIÓ) PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE PERSONAL ESTATUTARI DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, PUBLICADA AL DOGC NÚM. 8823, DE 30.12.2022 (Codi identificació convocatòria 100) CATEGORIA: Diplomat/ada

Continua llegint
DILIGÈNCIA CATEGORIA: Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria (Grup C, subgrup C2) (codi 159)

DILIGÈNCIA CATEGORIA: Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria (Grup C, subgrup C2) (codi 159)

Publicació de les relació de persones aspirants convocades a la realització de la prova de l’oposició del dia 2.6.2024 de la fase 2 i de la fase 3 de la convocatòria De conformitat amb allò que preveuen les bases 2, 8, 11.2 i 11.3 de la convocatòria esmentada i la diligència d’aquest tribunal de data 8 de maig de 2024,

Continua llegint
resultats definitius de merits fase1 DSI i TCAI

resultats definitius de merits fase1 DSI i TCAI

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, classificació final i proposta d’adjudicació de gerència territorial de les categories de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (codi 129) i tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria (codi159) – Fase 1 – 24.5.2024 De conformitat amb el que es va determinar mitjançant diligències d’aquest tribunal qualificador de 15, 29 i 31 de

Continua llegint
Publicació resultats definitius del concurs de mèrits FASE 1

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits FASE 1

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, classificació final i proposta d’adjudicació de gerència territorial de diverses categories – Fase 1 – 21.5.2024 De conformitat amb el que es va determinar mitjançant diligències d´aquest tribunal qualificador de 15, 23 i 24 de gener de 2024 i 6 de febrer de 2024, i d´acord amb allò que estableix la base 12

Continua llegint
prova de l’opo fase 2 i fase 3 de la convocatòria TCAI codi 159 i DSI codi 129

prova de l’opo fase 2 i fase 3 de la convocatòria TCAI codi 159 i DSI codi 129

Publicació de les dades de realització i de valoració de la prova de l’oposició de la fase 2 i de la fase 3 de la convocatòria. De conformitat amb allò que preveuen les bases de la convocatòria esmentada i atès que s’han establert els criteris de realització i valoració de la prova de l’oposició, Document TCAI   Document DSI (Grup A,

Continua llegint