Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI de notificació a les possibles persones interessades de la interposició d’un recurs contenciós administratiu per part del sindicat CATAC-CTS/IAC

… contra el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de regulació del sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en l'àmbit de l'empresa pública Institut Català de la Salut, subscrit en data 22 de novembre de 2019 per la representació social Unió General de Treballadors (UGT), Metges de Catalunya (MC) i Sindicat d'Infermeria (SATSE) i per l'Institut Català de la Salut.

Continua llegint