Per una sanitat pública, universal i de qualitat

al·legacions DPOs

al·legacions DPOs

CATAC-CTS facilita un text a les persones interessades, que pertanyen al grupA2 sanitari, en formular al·legacions contra la retallada de la quantia de les DPOs.
El 22 novembre de de 2023 es va signar l’acord de la mesa sectorial per part de UGT, CCOO, Metges de Catalunya i SATSE que disminueix la percepció del complement de Dpos al col·lectiu del grup A2 sanitari. Aquest acord es va publicar al DOGC el passat 13 de gener.
En el moment de signar l’assignació d’objectius el percentatge no és el que es va acordar al tercer Acord i aquesta retribució és del 2023, malgrat que es cobri al 2024,