Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Manifest de Terrassa

El comunicat descriu l'anomenat 'model sanitari català' i acaba reclamant que la Generalitat assumeixi directament la seva responsabilitat de garantir una assistència sanitària pública i uns sous dignes i homogenis a tots els treballadors, separant del finançament el que són salaris dels treballadors del que són despeses de funcionament dels centres. El Grup de Comitès Manifest de Terrassa està format per una vintena de comitès d'empresa d'hospitals concertats.

Continua llegint

En defensa del CAP

Potser no és del tot ètic blasmar la ciutadania (sobretot la gent jove) per inconscient, quan les autoritats no semblen voler adonar-se de la urgència d’incrementar el nombre de professionals de la sanitat. La pandèmia ha posat de relleu, a tot el món, la fragilitat dels sistemes de salut i fa pivotar ara a casa nostra la necessitat de suport, atenció i cura sobre els CAP.

Continua llegint