Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

La rifa, la timba, el casino

“La gente no sabe que está mas cerca de vivir en la calle que de tener un yate”. La justícia social no és una timba ni una rifa ni un casino ni una ruleta russa: és una política pública, xarxes comunitàries de suport mutu solidari i un compromís col·lectiu i personal. Que es juga –o es perd– cada dia. I que anem perdent.

Continua llegint