Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Avui Europa cau una mica més lluny

Avui Europa cau una mica més lluny

La brutal davallada intertrimestral del PIB en el segon trimestre, del 15,6% a Catalunya (i a l’estat espanyol del 18,5%), és a molta distància de la UE, on la baixada és del 12,1%. Cal dir que les metodologies emprades per l’Idescat i l’INE són diferents, la qual cosa no evita que ambdues institucions avisin del feble grau de fiabilitat de les dades presentades. Pel que fa a la taxa interanual la variació a Catalunya ha estat del -20,1% i a l’estat, del -22,1%. Són xifres espectaculars, inimaginables, molt pitjors de les registrades en la crisi anterior.

Continua llegint