Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Mesa Sectorial 21-09-2020

Mesa Sectorial 21-09-2020

L’ICS manifesta que l’1 de desembre d’enguany sortirà la resolució definitiva de la carrera professional que es va demanar al desembre de 2019

L’ICS va manifestar a la reunió d’ahir de la Mesa Sectorial que abans de l’un de desembre sortirà la resolució definitiva dels nivells de carrera professional demanats el desembre de 2019. Durant la primera setmana de novembre es farà la resolució provisional. Per tan el personal que tingui atorgats els nivells que hagi demanat, podrà començar a cobrar-los amb data 1 de gener de 2021.

CATAC-CTS vam demanar explicacions de per què al personal que ha estat de baixa li estan dient que no té dret a cobrar els endarreriments de la carrera demanada el 2018. Van contestar que avui ens donaran una contestació al respecte.

Es van aprovar 820 places que sortiran a les properes convocatòries, i que es sumaran a les diferents categories que es convoquin, procedents de les taxes de reposició (places que queden vacants per jubilació, excedències…).

Mobilitat voluntària, des del dia 17 de setembre funciona l’aplicatiu per poder demanar canvi de lloc de treball. Van dir que per dificultats tècniques no ha estat operatiu des que es va publicar la convocatòria però que ja està en funcionament. Fins ara 229 persones han fet sol·licituds, de les que 44 són GIS, 106 diplomats sanitaris, 65 TCAIs i 6 personal facultatiu. CATAC-CTS vam manifestar que és una vergonya el que està passant amb els diferents aplicatius i que no és de presentable publicar la convocatòria el 31 d’agost i que no funcioni l’aplicatiu fins al 17 de setembre.

Borsa de Treball, l’ICS va dir que el llistat nou, amb les noves baremacions, estarà per a finals mes de setembre, però que encara no es podran fer noves inscripcions a la Borsa, el que es farà és actualitzar els llistats de les diferents categories amb els criteris del nou pacte de la Borsa signat per SATSE, UGT i Metges de Catalunya.

En relació amb la presentació de mèrits de les diferents convocatòries, no farà falta fer còpies, es presentaran els originals al Centre corporatiu, es donarà cita prèvia per presentar-los solament s’hauran de portar els originals.

Demanem que el personal que tingui un fill a casa amb quarantena pugui agafar-se un permís per deure inexcusable Van contestar que s’està tractant aquest tema i que aviat diran com es podrà fer.

Pel que fa a la paga COVID, el pagament es farà tenint en compte els serveis prestats des de l’1 de març fins al 31 de maig. No es tindran en compte els dies que s’hagin demanat de permís, vacances, etc. Per tant aquests dies seran descomptats.

Manifestem que no s’està pagant al personal que treballa 12 hores o més, a la primàrIa, els àpats. La informació que es va donar a la Mesa que tothom els cobraria no s’està complint als territoris, com per exemple a la Primària de Girona. Van dir que ja han donat l’ordre que es paguin.

CATAC-CTS torna a reiterar que s’està incomplint el que estableix el pla d’ordenació de recursos humans ( PORH), la seva vigència era del període 2016-2020, havia un compromís de fer els estudis de les càrregues de treball de tots els col·lectius i això no s’ha fet.

Demanem explicacions de la vigència de les diferents instruccions i ordres que s’han fet durant l’estat d’alarma i si en l’actualitat estan vigents. L’ICS va dir que estan vigents les que parlem d’ordres organitzatives de l’ICS però no en matèria de recursos humans.

Mesa Sectorial  21 de setembre