Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures enmatèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori deCatalunya.

RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre