Per una sanitat pública, universal i de qualitat

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2020. De conformitat amb allò establert en la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, art. 32. Oferta d’Ocupació Pública per al 2020 i contractació de personal fix, Gestió de Serveis Sanitaris procedeix a la publicació de la seva Oferta d’Ocupació Pública corresponent a

Continua llegint
Tribunal Suprem

Tribunal Suprem

Sentencia de la Sala contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2020(rec.1365/2019) Una recent sentència del Tribunal Suprem equipara el temps d’excedència voluntària per cura de familiars amb temps de serveis prestats efectius. Un exemple seria una persona que hagi fet una o diverses excedències voluntàries per cura d’un fill podrà presentar tot el temps d’excedència com a

Continua llegint