Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/330/2022, de 15 de febrer

RESOLUCIÓ SLT/330/2022, de 15 de febrer

RESOLUCIÓ SLT/330/2022, de 15 de febrer, de modificació de la Resolució SLT/1948/2019, de 28 de juny,
de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a
titulat/ada mitjà/ana en treball social (TSOCIAL-LLIURE-2019).

Feu clic per accedir a 1891402.pdf