Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Prou Mentides Reforma Laboral

La Taula Sindical de Catalunya per les treballadores i treballadors. Sota el lema #ProuMentides a reu de Catalunya exigim la derogació real de les reformes laborals! Les mobilitzacions de la Taula Sindical de Catalunya (formada pels sindicats IAC, CGT-Catalunya, CNT, COS, COBAS i Solidaritat Obrera) convocades per dissabte 29 de gener arreu de Catalunya sota el lema “Prou mentides!” per

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/64/2022, de 18 de gener,

RESOLUCIÓ SLT/64/2022, de 18 de gener, d’adjudicació de l’edició 2020 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos

Continua llegint

VES PER ON SURT EL NOSTRE CONSELLER DE SALUT, SR. ARGIMÓN

Posted By: Berta Des de CATAC-CTS/IAC ja fa temps que estem denunciant a l’Administració la violència en lloc de treball, en qualsevol de les seves manifestacions, però només tenim, per part de l’Administració un silenci per resposta. Es va proposar a l’ICS i Funció Pública dur a terme campanyes de sensibilització social contra les agressions al personal dels centres sanitaris,

Continua llegint

Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026

Feu clic per accedir a Estrategia_Catalana-SSL.pdf L’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026 (ECSSL), aprovada recentment (15/6/2021) en el marc de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals (CRL) ha estat elaborada i pactada en l’àmbit de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del CRL, com a òrgan de representació social de l’àmbit

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/63/2022, de 19 de gener

RESOLUCIÓ SLT/63/2022, de 19 de gener, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concursespecífic, de quatre càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut(convocatòria de provisió núm. SA/010/21).D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en untext únic dels preceptes de determinats textos legals

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/53/2022, de 18 de gene

RESOLUCIÓ SLT/53/2022, de 18 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal dels tribunals corresponents a la convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Arnau de Vilanova-01/2021). De conformitat amb el que preveu la base

Continua llegint

Baremacio DSI 2018

24 de Geneer 2022 Acabem de publicar la diligència per la qual es modifica la puntuació de 106 (finalment han estat 106 i no 104 com us havia dit per error meu el passat dijous) Tot i així, continua havent 20 persones amb 0 punts, però és correcte perquè són persones que van assolir la titulació el mateix 2018 i

Continua llegint