Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Signem el pacte d’estabilització de plantilla de l’ICS!

Signem el pacte d’estabilització de plantilla de l’ICS!

Han siguts necessaris quatre anys de lluita als carrers i a les meses de negociació fins aconseguir les millors condicions d’estabilització per les treballadores en abús de llei a l’ICS. Aquest pacte provocarà l’enveja dels funcionaris adscrits al pacte de la funció pública i n’estem molt orgullosos, vam ser els primer en creure i demanar el concurs de mèrits quan tothom hi estava encontra.

Aquestes són les línies mestres Pacté complert aquí:

 

  • Hi haurà una única convocatòria comuna per a totes les categories i per a tot el territori de l’ICS, excepte els facultatius especialistes d’Hospitals, que tindran una convocatòria pròpia i específica per a cada hospital.
  • Hi haurà unes bases específiques per a cada un dels tres processos.
  • Qualsevol persona que tingui la titulació requerida podrà presentar-se mitjançant una única sol·licitud a les 3 convocatòries.
  • Les proves de la fase d’oposició seran úniques, tant per al procés d’estabilització com per al procés ordinari, adequant el pes de la puntuació a l’establert en cada fase.

 

Criteris de desempat:

1.- Ocupar plaça en la mateixa categoria a l’ICS en data publicació de la convocatòria.

2.- Més temps treballat ICS mateixa categoria.

3.- Més temps treballat SNS mateixa categoria.

4.- Més edat.

 

 

Quan ens hem d’inscriure a aquestes convocatòries?

Les convocatòries d’Estabilització, es faran seguit del tancament dels processos de destinació de places de les convocatòries P-2018, encara no conclosos, a la 2ª quinzena del desembre d’enguany.

S’ha de publicar les convocatòries d’estabilització, necessàriament, abans del 31 de desembre, i llavors coneixerem el termini d’inscripcions, que tindran una sola taxa per a totes: la primera extraordinària de Concurs de Mèrits, la segona extraordinària de Concurs-Oposició amb proves no-eliminatòries (però que han de mediar aprovat entre elles), i la tercera, ordinària, de Concurs-Oposició amb les habituals proves eliminatòries, quan hagin passat les dues convocatòries extraordinàries.

Les convocatòries extraordinàries hauran d’estar concloses, i amb places destinades, abans del 31 de desembre del 2024, per imperatius legals. La convocatòria ordinària vindrà després, i preferiblement convocada i publicada abans d’aquesta data.

De moment, per tant, no disposem d’informació més concreta sobre els terminis d’inscripció a aquestes noves convocatòries: es faran públics un cop tancats els processos de destinacions de la convocatòria P-2018. Tanmateix, seguirem informant puntualment!