Per una sanitat pública, universal i de qualitat

El Dia de l´Atenció Primària 2023

El Dia de l´Atenció Primària 2023

El Dia de l´Atenció Primària és una commemoració anual, promoguda per les Societats Científiques de Medicina de Família, que se celebra el 12 d´abril.
El 2011 es va establir a Espanya el 12 d'abril com el Dia Nacional d'Atenció Primària, amb l'objectiu de ser l'eix fonamental del Sistema Nacional de Salut, capaç de millorar-ne l'eficiència així com garantir-ne la sostenibilitat.

El Fòrum d’Atenció Primària d’Espanya, compost per societats científiques, sindicats professionals i l’Organització Mèdica Col·legial, proposa un decàleg d’objectius comuns per a l’atenció primària per tal de promoure la qualitat, l’equitat, la cohesió i la sostenibilitat del sistema nacional de Salut:5

  1. L'Atenció Primària és l'eix del sistema sanitari i així hauria de ser reconeguda amb caràcter general.
  2. L'atenció primària ha de liderar, per tant, la gestió dels processos de la malaltia crònica malalt crònic dins del sistema sanitari i social.
  3. Els Metges de Família i Pediatres han de liderar la presa de decisions relacionades amb l'organització i la gestió de recursos sanitaris (professionalització de la gestió).
  4. Donat el seu paper central al sistema sanitari, els Metges de Família i Pediatres han de tenir accés al catàleg complet de proves complementàries.
  5. L'exercici de la Medicina en Atenció Primària ha de tenir un entorn professional i laboral atractiu: estabilitat, incentivació…
  6. Les agendes s'han d'adequar a una assistència de qualitat, amb un mínim de 10 minuts per pacients.
  7. La Gestió de la Incapacitat Temporal ha de tenir un disseny basat en criteris clínics, evitant la multiplicació dinformes i fent-la extensiva a tots els nivells assistencials.
  8. La recepta electrònica s'ha d'estendre a tots els nivells assistencials ia tot el sistema nacional de salut.
  9. La formació en Atenció Primària ha de començar a la Universitat, amb la creació duna àrea de competències en Medicina de Família i la definició de competències específiques de Pediatria dAtenció Primària en la formació de grau.
  10. Cal facilitar l'accés dels professionals d'atenció primària a les activitats formatives i promoure la investigació tenint en compte les característiques pròpies del nivell assistencial esmentat