Per una sanitat pública, universal i de qualitat

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS/EXCLOSOS CONVOCATÒRIA H2-2022

Resolució d’11 d’abril de 2023, per la qual es dona publicitat de la llista provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria dels processos selectius d’estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits excepcional i de concurs oposició del procés d’estabilització, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona de l’Institut Català de la Salut (codi identificació H2-2022).