Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Reclamació temari oposicions

CATAC-CTS ha fet una reclamació al director de persones de l’ICS i al subdirector de desenvolupament i gestió del talent de l’ICS exposant que,

A la resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre, de convocatòria dels processos selectius d’estabilització de concurs de mèrits i concurs oposició, codi de convocatòria 100, en diversos annexos de 10 convocatòries de categories de places, no tenen el temari específic d’aquestes categories, la resta de categories si que tenen els temaris específics, per a la fase d’oposició del procés d’estabilització (fase 2 i fase 3), i els emplacen a estudiar els coneixements propis de la titulació.

Categories que no tenen temari específic:
Annex 14 Tècnic titulat superior enginyeria industrial.
Annex 15 Tècnic titulat superior psicologia.
Annex 20 Metges urgències.
Annex 22 Facultatiu especialista en medicina del treball.
Annex 25 Facultatiu especialista en farmàcia hospitalària.
Annex 26 Facultatiu especialista en medicina preventiva i salut.
Annex 27 Facultatiu especialista en medicina física i rehabilitació.
Annex 28 Facultatius especialista radiodiagnòstic.
Annex 29 Facultatiu especialista en psicologia clínica.
Annex 41 Tècnic Titulat mitja arquitectura tècnica.
Es per tot l’exposat que demanem que s’emplaci al tribunal de la convocatòria de processos i a l’Institut Català de la Salut, que especifiqui els temaris específics d’aquestes 10 categories que no el tenen. Es important facilitar el màxim possible a tots els treballadors el bon desenvolupament d’aquest procés d’estabilització i que totes les categories tinguin les mateixes oportunitats i informació en el desenvolupament de les diverses convocatòries.

Trobem que això deixa a les persones aspirants en un estat d’indefensió i que això és inadmissible. Esperem que el tribunal competent corregeixi aquesta irregularitat.