Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1360/2023, composició del *tribunal dels processos selectius d’estabilització,* de concurs de mèrits i de concurs oposició de l’ICS (codi 100).

Publicat al DOCG la composició del tribunal dels processos selectius d’estabilització.

Composició del tribunal