Per una sanitat pública, universal i de qualitat

PUBLICADA LA DILIGÈNCIA PER INTRODUIR ELS MÈRITS DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE L’ICS:

S’obre un termini de 15 dies naturals, el qual s’iniciarà el dia 12 de juliol de 2023 i finalitzarà el dia 26 de juliol de 2023, ambdós inclosos, per introduir el requisit de titulació i els mèrits. Per accedir al formulari hem danar al vveb: https://curriculum.ics.gencat.cat/

NOMÉS s’haurà d’introduir el requisit de titulació i els mèrits que no constin relacionats en “el document pdf CV-SGRH”, que podran consultar les persones interessades quan accedeixin al formulari específic. Només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data 30.12.2022 i introduits en el formulari específic fins al 26 de juliol de 2023.

També s’amplia el termini per introduir el nivell de català fins al dia 26 de juliol de 2023

Les persones que han d’introduir els serveis prestats al SNS o SISCAT han de tenir en compte que només es valoraran els certificats de serveis prestats que s’ajustin al model normalitzat de certificat establert en l’Annex 1 de la diligència.