Per una sanitat pública, universal i de qualitat

les mascaretes 5-7-23

les mascaretes 5-7-23

🆕 😷 Nous usos de la mascareta; en quins casos és recomanable continuar portant-la?

La mascareta deixa de ser obligatòria, però el seu ús continua essent recomanable en:

✅ Persones amb simptomatologia d’infecció respiratòria.
✅ Als centres sanitaris quan les persones i els professionals presentin simptomatologia d’infecció respiratòria, els professionals atenguin a persones amb simptomatologia d’infecció respiratòria, els professionals treballin a l’UCI amb pacients vulnerables i a les urgències hospitalàries o dels centres d’atenció primària.
✅ A les residències de persones grans en cas d’aparició de simptomatologia d’infecció respiratòria o en èpoques d’elevada transmissió de virus respiratoris.

BOE