Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Mesa Sectorial divendres 21 de juliol de 2023

Mesa Sectorial divendres 21 de juliol de 2023

Els nous permisos que regula el Reial Decret-Llei 5/2023  de 28 de juny estan vigents a tots els efectes

El Reial Decret Llei 5/2023 de 29 de juny ha modificat els articles 48 i 49 del Estatuto Básico del Empleado Público, referent als permisos per hospitalització i mort de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i s’afegeix una nova lletra G a l’article 49 relatiu a tenir cura d’un fill o filla. Aquestes modificacions estan totalment vigents. Per a més informació relativa a aquestes modificacions, podeu consultar el DOGC o consultar amb la teva secció sindical CATAC-CTS més propera.

L’ICS proposa resoldre la taxa de reposició dels anys 2019, 2020 i 2021 amb els resultats definitius de la OPO 2018. El mes de setembre faran una proposta en aquest sentit. Serà una cobertura específica i extraordinària i es resoldrà amb les persones que es van presentar a la convocatòria de 2018, van aprovar, però no van obtenir plaça. Amb aquesta mesura l’ICS pretén arribar a desembre de 2024 amb un màxim d’eventualitat d’un 8%.

La taxa de reposició dels anys 2022-2023 anirà a la resolució de la convocatòria d’estabilitat en la fase 3.

En relació amb el Concurs de mèrits, us adjuntem un diagrama amb dates ja confirmades i d’altres de provisionals. Hem demanat que aquestes dates es puguin modificar i ampliar el termini, ja que tindrem moltes persones de vacances en el període d’al·legacions. L’ICS va dir que ho miraria.

L’ICS obrirà nous períodes per a l’aportació de mèrits (sempre previs a la data convocatòria) per a les fases 2 i 3 del procés d’estabilització.

L’ICS nega ara, després del seu compromís a l’acta de la reunió de 25 de novembre de 2022, data que vam signar el pla d’estabilització, que es vagin a dur a terme certificats a les persones que estaven contractades en una categoria i realitzant funcions d’una altra. CATAC-CTS anirà als jutjats per vulneració de drets fonamentals, no consentirem que s’incompleixi un acord. Hi ha gent que a més d’haver estat contractada en frau ara li repercutirà en el procés d’estabilització.

El llistat definitiu de la mobilitat voluntària es publicarà al DOGC el pròxim 14 d’agost, a partir d’aquesta data es poden començar a produir els canvis de destinació.

CATAC-CTS vam demanar explicacions del canvi de titulació per poder treballar a les farmàcies de l’ICS. A les persones que són tècnics de laboratori els han informat que a partir d’ara la titulació requerida serà la de tècnics en fabricació de productes farmacèutics, Biotecnològics i Afins. L’ICS diu que desconeix d’on surt aquesta informació i es compromet a donar-nos informació al respecte.

CATAC-CTS pregunta quina repercussió tindrà, tant a l’hora de les funcions com a la de la representativitat, la creació de la Regió sanitària Penedès. L’ICS manifesta que el Consell d’administració de l’ICS no ha fet cap modificació i que, per tant, no afectarà en res.