Per una sanitat pública, universal i de qualitat

No ens dividiran!

No ens dividiran!

El conseller de Salut ha convocat una roda de premsa al departament de Salut el dia 15 de desembre per parlar de la Professió Infermera. Tenen la voluntat de desviar tota la problemàtica generada amb la signatura del 3er Acord únicament cap a la situació que viu la infermeria de primària en la seva pràctica diària.
Des de CATAC-CTS recolzem la infermeria defensant i reclamant unes adequades condicions de treball però no permetrem que s’ignori la resta de categories professionals que també pateixen un menysteniment continuat per part de l’ICS. I és que tan personal facultatiu, com el personal sanitari, el personal no sanitari i el personal de GIS som imprescindibles per al funcionament de la Sanitat. No ens dividiran! Lluita per tu, lluita amb CATAC-CTS!