Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Examens fase 2 i 3 Estabilització

Examens fase 2 i 3 Estabilització

L’ICS anuncia que el 24 de març de 2024 serà la data de la primera prova del procés d’estabilització a la ciutat de Barcelona 

Els Tribunals Qualificadors de les següents categories publicaran Diligències amb les convocatòries d’examen, la data, i el lloc, així com els criteris per realitzar la prova.   

Les categories de la fase 2 i fase 3 (codi 100) convocades són:  

103- Titulat/ada superior sanitari/ària en Odontologia (grup A, subgrup A1) 

107-Tècnic/a titulat/ada superior assessor genètic (grup A, subgrup A1). 

120- Facultatiu/iva especialista en Pediatria i les seves Àrees Específiques EAP (grup A, subgrup A1) 

121- Facultatiu/iva especialista en Medicina Familiar i Comunitària EAP (grup A, subgrup A1) 

127- Diplomat/ada sanitari/ària especialista en Infermeria Obstètrica i Ginecologia (grup A, subgrup A2). 

128- Diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia (grup A, subgrup A2) 

135- Tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social (grup A, subgrup A2) 

174- Ajudant de llenceria (agrupacions professionals) 

176- Auxiliar d’hoteleria (agrupacions professionals) 

Pel que fa a la resta d’exàmens de la resta de categories l’ICS  publicarà les dates, progressivament, en els propers dies i seran ja després de Setmana Santa.

En aquest enllaç podeu consultar els enunciats dels exercicis d’anteriors convocatòries de selecció de llocs de treball per facilitar a les persones aspirants a processos de selecció eines per preparar-se per als exàmens dels diferents processos. 

En aquest enllaç trobaràs la convocatòria de la teva categoria. Sort

https://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-fix/novetats/index.html