Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Publicació de les llistes definitives de puntuacions finals i proposta d’adjudicació de diverses categories de la fase 1 del procés d’estabilització

Publicació de les llistes definitives de puntuacions finals i proposta d’adjudicació de diverses categories de la fase 1 del procés d’estabilització

Les categories publicades són les següents:

104 – Tècnic/a superior de la funció administrativa.
136 – Tècnic/a de gestió de la funció administrativa.
151 – Administratiu/iva.
161 – Auxiliar administratiu

🔗 A continuació trobareu l’enllaç de la diligència: https://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/39951

📆 S’obre un termini de 10 dies hàbils, de l’11 de juny de 2024 fins al 25 de juny de 2024, per tal que les
persones aspirants puguin formular les al·legacions que considerin oportunes respecte l’adjudicació de
gerència territorial de la fase 1, per mitjà d’escrit adreçat a la Unitat de Selecció i Provisió mitjançant el
següent enllaç https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Peticio-generica