Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

Salut informa de 190 casos més de coronavirus

Hi ha 35 persones que estan greus i 58 sanitaris afectats per la Covid-19 (41 a Igualada). Catalunya registra 509 casos positius per coronavirus, la gran majoria a la conca d'Òdena. Segons Adrià Comella, "la tendència és que cada vegada es farà més mostreig estadístic que proves concretes". Els tests es restringiran als casos que sospiten que són greus. Els problemes sanitaris importants com infarts, ictus, accidents greus s'han de comunicar al 112.

Continua llegint

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

Artículo quinto. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19. Però precisament aquest article queda modificat restrictivament pel Real Decreto-ley 13/2020. Per això cal veure el text consolidat (enllaçat)

Continua llegint