Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

Artículo quinto. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19. Però precisament aquest article queda modificat restrictivament pel Real Decreto-ley 13/2020. Per això cal veure el text consolidat (enllaçat)

Continua llegint

COVID-econòmic… -laboral i -social

Aquí, article de la IAC, acompanyat d'un vídeo de Koki Gassiot, delegat de salut laboral. Sembla que el Gobierno ha decidit repercutir els costos econòmics de l'epidèmia a la butxaca de la classe treballadora. 1.- Els ens responsables de prevenció són, bàsicament, les mútues laborals 2.- La ILT pel COVID-19 ha de rebre el tracte d’accident laboral 3.- Exigim la intervenció immediata per aplicar mesures de contenció, tant des dels àmbits sanitaris com en els de seguretat i salut de les empreses. Clicant l'etiqueta blava que et dóna entrada al dossier, afectacions econòmiques, laborals i socials de l'epidèmia.

Continua llegint