Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

Mai més morts evitables. Mai més negoci amb la sanitat

Derogació de totes les lleis i articles que permeten la privatització (Llei 15/97 estatal, art.90 LGS i LOSC 1995 catalana). Reversió del model público-privat. Sancions a les privades que han fugit en plena pandèmia. Enfortim l'Atenció Primària com protagonista del sistema. Nou model centrat en la salut comunitària, i no sols en l'atenció individual.

Atenció digna a la dependència. Gestionada desde l'Atenció
Primària

Indústria sanitària, recerca i farmacia 100% públiques

Sanitat per a tothom, incloent les
persones migrants
independentment de la seva
situació administrativa.

Continua llegint

Des de CATAC-CTS/IAC, donem suport a la Coordinadora Anti privatitzacions de la Sanitat i a la convocatòria a la mobilització el dissabte dia 20 de Juny a les 12 a la Plaça Sant Jaume de Barcelona

La derogació de la llei 15/97 i de l'article 90 de la Llei General de Sanitat. Per una indústria sanitària i farmacèutica pública. La intervenció d'aquells centres privats que no han utilitzat els seus recursos o han tancat en plena pandèmia. Cures dels nostres majors amb dignitat. Tots els drets arrabassats als treballadors públics de la sanitat.

Continua llegint