Per una sanitat pública, universal i de qualitat

2 a 8 de març de 2020: Salut aïlla més d’un centenar de professionals sanitaris a Catalunya. Guía de actuación de los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo a COVID-19. L'aïllament preventiu per coronavirus serà motiu de baixa laboral…

Afegeix-te a la Vaga Feminista del 8 de Març del 2020! Informació de convocatòries de places de l'ICS…