Per una sanitat pública, universal i de qualitat

‘Hi haurà més fraus si el control de qualitat és tan opac i tancat’

Joe Brew és un dels investigadors que va detectar incongruències en els articles sobre la hidroxicloroquina. Ni la revisió de parts, ni el mecanisme de filtratge de les millors revistes del món ni el prestigi d’institucions com Harvard… Aquestes coses que fem servir com a eines per a detectar o refusar coses de mala qualitat, tot això va fracassar. I l’única cosa que va funcionar va ser la ciència oberta. Tampoc és culpa de les revistes, sinó culpa nostra de cedir a empreses privades tot el monopoli del discurs científic.

Continua llegint

El Govern compensarà amb 140 milions els professionals del sistema públic de salut i residencial que han treballat durant l'esclat de la COVID-19

Quadre de distribució segons la professió i el temps de treball presencial realitzat. Durant els anys 2021 i 2022 es dedicaran uns 40 milions anuals més per compensar l’esforç continuat que hauran de fer per, entre d’altres, recuperar l’activitat ajornada per l’epidèmia. El Govern fa una crida a la màxima col·laboració entre tots els agents implicats per construir una aliança que permeti exigir a l’Estat els recursos que el sistema de salut necessita.

Continua llegint

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

… así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad… la Administración General del Estado promoverá, coordinará o adoptará de acuerdo con sus competencias cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto-ley, con la colaboración de las comunidades autónomas…

Continua llegint