Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

1. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 2. Medidas de contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo. 3. Prestación excepcional de servicios del personal médico y de enfermería estatutario, laboral y funcionario. Disposición final primera: Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

Continua llegint

ACORD GOV/114/2020, de 30 de setembre, pel qual es crea el Programa transversal del Servei Català de la Salut davant de l'escenari originat per la COVID-19

Té com a objecte i finalitat abordar els diferents àmbits d'actuació del CatSalut davant de la COVID-19 en els aspectes següents: ajudar en l'àmbit epidemiològic, protegir les persones de més risc, garantir la continuïtat de l'àmbit assistencial, protegir el sistema sanitari i els seus professionals i definir el desplegament al territori i la relació amb els municipis.

Continua llegint

El govern espanyol prorroga els ERTO fins al 31 de gener

Hi haurà tres modalitats d’expedients, amb bonificacions específiques en funció de l’afectació i del sector. Es prohibeixen les hores extres i els acomiadaments a les empreses que s’hi acullin. 22.000 milions d’euros és el cost acumulat per a les arques de l’Estat dels ERTO i la protecció dels autònoms. 170.000 catalans encara estan sotmesos a un règim d’ERTO, dels més de 800.000 que ho han estat des del març.

Continua llegint

El 061 segueix desbordat però Ferrovial no renova els treballadors eventuals ja formats

Els sindicats denuncien la tensió a la qual estan sotmesos els treballadors també provocada perquè Ferrovial no està renovant tots aquells contractes que van fer per fer front a l’allau de consultes. Demanen que tots aquests treballadors eventuals que han fet “un esforç ingent durant aquest mesos de pandèmia” passin a formar part de la plantilla de Ferrovial.

Continua llegint