Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Codi d’identificació de la convocatòria:  AUX.ADM.LLIURE-2018

Codi d’identificació de la convocatòria: AUX.ADM.LLIURE-2018

Publicació del termini per demanar CITA PRÈVIA i del termini per a la PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS acreditatius dels mèrits corresponents a la fase de concurs

Atesa la progressiva implantació per part de l’Institut Català de la Salut del sistema INGESTA documental, mitjançant escàners habilitats en els diferents punts del territori que figuren a l’annex 1 d’aquesta diligència, per a la recepció, digitalització, gestió i tramitació de la documentació acreditativa dels mèrits corresponents a la fase de concurs de la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria d’auxiliar administratiu (codi d’identificació AUX.ADM.LLIURE-2018), aquest tribunal qualificador,