Per una sanitat pública, universal i de qualitat

La IAC. Apunts per un balanç i perspectives de lluita

La lluita de classes en temps de pandèmia capitalista Campanyes lligades als principals eixos d’acció sindical i reivindicacions de la IAC en el darrer període. Dels fons europeus al pacte de govern ERC-JuntsxCatLa lluita de classes en temps de pandèmia capitalista 4 milions d’aturats (15% de la població activa). Més de 638.000 treballadores en Ertos, pagats amb diners públics. 117.000

Continua llegint
ESTABILITZACIÓ, JA!

ESTABILITZACIÓ, JA!

Tots els sindicats que formen la IAC es van reunir, el passat 28 de maig, per a consensuar una posició comuna davant de les mobilitzacions per l’estabilització del personal públic en precari: interí, temporal, falsos obra i servei que estan treballant en frau de llei al haver superat els 3 anys de contracte. La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) es

Continua llegint
Cataluña impulsa un plan para liberar de ‘papeleo’ a médicos y enfermeros

Cataluña impulsa un plan para liberar de ‘papeleo’ a médicos y enfermeros

La prueba se llevará a cabo en 16 centros de atención primaria de Cataluña, nueve de los cuales son del ICS Cataluña impulsa una prueba piloto para liberar de tareas administrativas a los profesionales sanitarios. La comunidad autónoma ha aprobado el inicio de la prueba piloto previa a la regulación de las funciones de apoyo al personal sanitario que en

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1611/2021, de 25 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1611/2021, de 25 de maig, per la qual s’estableix una prova pilot prèvia a la regulació de les funcions de suport al personal sanitari que ha de desenvolupar determinat personal administratiu en centres d’atenció primària. La situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha fet palesa la necessitat de reorganitzar algunes activitats administratives que són complementàries de l’atenció sanitària

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1580/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1580/2021, de 21 de maig, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tretze càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/014/19), en relació amb els llocs de treball SA/014/19-7, SA/014/19-8, SA/014/19-10 i SA/014/19-12. Atesa la Resolució

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1588/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1588/2021, de 21 de maig, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un càrrec de comandament del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/001/21). Atesa la Resolució SLT/1204/2021, de 23 d’abril, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un càrrec de comandament del Departament de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1564/2021, de 21 de maig, de nul·litat de la Resolució SLT/450/2020,

RESOLUCIÓ SLT/1564/2021, de 21 de maig, de nul·litat de la Resolució SLT/450/2020, de 19 de febrer (DOGC núm. 8074, de 28.2.2020), del director gerent de l’Institut Català de la Salut, on es van adjudicar les places bàsiques de la categoria d’administratiu/iva (subgrup C1), corresponents a la convocatòria específica de promoció interna amb codi d’identificació ADM-PI-2016 (DOGC núm. 7272, de 22.12.2016).

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1579/2021, de 20 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1579/2021, de 20 de maig, de delegació de competències en matèria de protecció de dades de caràcter personal en determinats òrgans que tenen competència en matèria de contractació. La Sotsdirecció del Servei Català de la Salut és l’òrgan administratiu responsable dels tractaments de dades del Servei Català de la Salut, de conformitat amb la Resolució del director del Servei

Continua llegint