Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI sobre fusió de tres fundacions

ANUNCI sobre fusió de tres fundacions

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS, FUNDACIÓ PRIVADA FRANCESC RIBAS I FUNDACIÓ PRIVADA BERTRAN DE SEVA PER LA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS I SOCIALS