Per una sanitat pública, universal i de qualitat

FAQs l’ICETAZO

Posted By: Berta  Perquè no ens prenguin el pèl amb contes  Al voltant de finals de 2016 i començament del 2017, quan la Unió Europea via l’EcoFin estava “no-rescatant” (segons deien tant Zapatero com Rajoy) els països del sud, les institucions europees i els tristament famosos “homes de negre” van imposar condicions socioeconòmiques i polítiques rigoroses als Estats als que

Continua llegint

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021,

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, d’acceptació de la designació de la Gerència com a òrgan amb condició d’unitat d’informació en matèria de transparència i informació pública de l’entitat Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp. ANTON BENET CATALÀ, actuant en representació, en la seva qualitat de Gerent, de l’empresa

Continua llegint