Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2021/1226 DE LA COMISIÓN de 21 de diciembre de 2020

DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2021/1226 DE LA COMISIÓN de 21 de diciembre de 2020 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo II de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los métodos comunes para la evaluación del ruido (Texto pertinente a efectos del EEE) LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de

Continua llegint

Resolución de 20 de julio de 2021,

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se establece el Sistema de Información a través del cual se deberá remitir la información sobre pruebas diagnósticas de laboratorio necesaria para el seguimiento de la pandemia ocasionada por el COVID-19 al que se refiere el artículo 25 de la Ley 2/2021, de

Continua llegint

Resolución de 21 de julio de 2021,

Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados,

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/2364/2021, de 23 de juliol,

RESOLUCIÓ SLT/2364/2021, de 23 de juliol, per la qual es prorroga la vigència dels certificats d’acreditació dels centres d’atenció hospitalària aguda atorgats fins al 30 de setembre de 2022. L’acreditació és l’eina mitjançant la qual es declara que un centre hospitalari disposa d’un determinat nivell de qualitat i de competència en relació amb uns estàndards tècnics vigents i, d’aquesta manera,

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/2363/2021, de 23 de juliol,

RESOLUCIÓ SLT/2363/2021, de 23 de juliol, per la qual es prorroga la vigència de les resolucions d’acreditació dels equips d’atenció primària atorgades fins al 31 de desembre de 2022. L’acreditació és l’eina mitjançant la qual es declara que un equip d’atenció primària disposa d’un determinat nivell de qualitat i de competència en relació amb uns estàndards tècnics vigents i, d’aquesta

Continua llegint

DECRET LLEI 18/2021, de 27 de juliol,

DECRET LLEI 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. La Llei 11/2020, del 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, habilita amb caràcter bàsic per a

Continua llegint

RESOLUCIÓ REU/2287/2021, de 19 de juliol,

RESOLUCIÓ REU/2287/2021, de 19 de juliol, per la qual es declara que l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet de Llobregat – Hospital Duran i Reynals (ICO-Hospitalet) compleix els requisits per adquirir la condició d’hospital associat a la Universitat de Barcelona. L’11 de febrer de 2021, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català d’Oncologia i la Universitat de

Continua llegint