Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021,

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021,

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, d’acceptació de la designació de la Gerència com a òrgan amb condició d’unitat d’informació en matèria de transparència i informació pública de l’entitat Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp. ANTON BENET CATALÀ, actuant en representació, en la seva qualitat de Gerent, de l’empresa

Continua llegint